At Floorballmaniatv, Jerez Mattila, Finnish defender.


Eng.

We remain in Finland in the former youth sector, with great speed and personality, it does not fear anything or anyone. 

Equipped with a very good technique and great Corsa, he is cold-blooded, very instinctive, fast and excellent in closures, defender of tough ones, with a great future.

Player in the team of the Nokian Palloseura, teacher of its closures, give peace of mind to his companions. 

Defender class 2000, who with his height of 180 cm and his physique, turns out to be a problem for any attacker. We are talking about Jerez Mattila, Finnish defender.

Fin.

Olemme Suomessa entisessä nuorisosektorissa, nopeudella ja persoonallisuudella, se ei pelkää mitään tai ketään. 

Varustettu erittäin hyvällä tekniikalla ja loistavalla Corsalla, hän on kylmäverinen, erittäin vaistomainen, nopea ja erinomainen sulkemisissa, kovien puolustaja, jolla on upea tulevaisuus.

 Nokian Palloseuran joukkueessa Milita, sen sulkemisten opettaja, antaa mielenrauhan seuralaisilleen.

Puolustajaluokka 2000, jonka korkeus on 180 cm ja fyysinen, osoittautuu ongelmaksi kaikille hyökkääjille. Puhumme suomalaispuolustajasta Jerez Mattilasta.

ENG.

1) Hi Jerez, thank you for accepting our interview. In the meantime, how can you after this quarantine? 

1) There are good feelings when you have been able to develop your own physicality well during this time.

Fin. 
1) Hei Jerez, kiitos, että hyväksyit haastattelumme. Sillä välin kuinka voit tämän karanteenin jälkeen?

1) Hyvät fiilikset on ollut kun on pystynyt kehittämään omaa fyysisyyttä hyvin tällä ajalla.

Eng.
2) introduce yourself to our readers, who you are and what you do in life in addition to playing floorball? 

2) I am 20 years old Jere Mattila from Finland, Nokia KrP play together and I'm currently in the military sports school.

Fin.
 2) esitellä itsesi lukijoillemme, kuka olet ja mitä teet elämässä salibandyn pelaamisen lisäksi? 

2) Olen Jere Mattila 20 vuotias Suomesta, pelaan Nokian KrP:ssä ja olen tällä hetkellä armeijassa urheilukoulussa.Eng.
3) When was your passion for floorballing born? Have you always played defense? Or did you become over time?

 3) My passion came about in 2006 when my big brother played floorball so a lot of yard games were played. I have always been playing defender, I have about 5 years now played in 13 defender of the year. 

Fin.
3) Milloin intohimosi salibandykseen syntyi? Oletko aina pelannut puolustamista? Vai tuliko sinusta ajan myötä? 

3) Intohimoni syntyi suurinpiirtein vuonna 2006 kun isoveljeni pelasi salibandya niin pelattiin paljon pihapelejä. En ole aina pelannut puolustajaa, olen noin 5 vuotta nyt pelannut puolustajaa 13 vuodesta.

Eng.
4) Can you tell us about your first floorball day? Who made you find this sport? Would you recommend this sport to your mother for your child? 

4) Well there’s so much time about it that I can’t remember but I know I tried floorball because of my brother. I recommend floorball to everyone because it’s really good exercise and it’s fun to play. 

Fin.
4) Voitko kertoa meille ensimmäisestä salibandyn päivästäsi? Kuka sai sinut löytämään tämän urheilulajin? Suosittelisitko tätä urheilua äidille lapsellesi? 

4) No siitä on niin paljon aikaa että en taida muistaa mutta sen tiedän että veljeni takia kokeilin salibandya. Suosittelen salibandya kaikille koska se on todella hyvää liikuntaa ja sitä on hauska pelata. Eng.
5) How did the sports season go with your team until the pandemic was interrupted? 

5) The season went well but the semi-finals were a bit frozen and they couldn't play at their own level.

Fin.
5) Kuinka urheilukausi sujui joukkueesi kanssa pandemian keskeytykseen asti?

5) Kausi meni iha hyvin mutta puolivälierissä vähän jäädyttiin eikä pystytty pelaamaan omalla tasolla.

Eng.
6) Can you tell us about the role of the defender? What does an athlete have to be to become a defender?

 6) Being a defender needs physicality and the courage to do that “dirty work” and of course the intelligence to open the game. Speed ​​is also important when going with attacks. 


Fin.
6) Voitko kertoa meille puolustajan roolista? Mitä urheilijalla on ollakseen tullakseen puolustajaksi? 

6) Puolustajana oleminen tarvitsee fyysisyyttä ja uskaltamista tehdä se ”likainen työ” ja tietenkin älyä avata peliä. Nopeus on myös tärkeä kun menee hyökkäyksiin mukaan. 


Eng.
7) Each player has their own myth to emulate and track, do you have someone? 

7) Yes I have, it's Juha Kivilehto. Absolutely amazing shot and game intelligence.


Fin.
7) Jokaisella pelaajalla on oma myyttinsä jäljitellä ja seurata, onko sinulla joku? 

7) Kyllä minulla on, se on Juha Kivilehto. Aivan uskomaton laukaus ja peliäly.Eng.
8) What goals does your team have for the next season? And what are your goals as a player? 

8) The goals for the team are, of course, to get to the finals and develop their own play. My goals are to get on the men’s national team and develop as a player.

Fin.
8) Mitä tavoitteita joukkueellasi on seuraavalle kaudelle? Ja mitkä ovat tavoitteesi pelaajana? 

8) Tavoitteet joukkueelle on tietenkin päästä finaaliin ja kehittää omaa pelaamista. Omat tavoitteet on päästä miesten maajoukkueeseen ja kehittyä pelaajana. 


Eng.
9) Do you think of the national team? Do you want to start? Have you ever participated in camps organized by the national team? 

9) Yes, and I think I would like to reach the men's national team, I have been in the U19 World Cup U23 leirillekkin and I received an invitation. 

Fin.
9) ajatteletko maajoukkuetta? Haluatko aloittaa? Oletko koskaan osallistunut maajoukkueen järjestämiin leireihin?

9) Kyllä ajattelen ja haluaisin päästä miesten 
maajoukkueeseen, olen ollut u19 kisoissa ja u23 leirillekkin olen saanut kutsun.Eng.
10) How is your relationship with the Finnish national team going? Now that you’re a parent, are you practicing trying to climb on the parents ’national team? 

10) My top goal is to get on the men’s national team one day

Fin.
10) Kuinka suhteesi suomalaiseen maajoukkueeseen sujuu? Nyt kun olet vanhempi, harjoitteletko yrittää kiivetä vanhempien maajoukkueeseen? 

10) Ylin tavoitteenani on päästä miesten maajoukkueeseen jonain päivänä

Eng.
11) What happens on your head when your defensive recovery saves the goal? And what do you think when opponents are punished for your absence? 

11) It becomes a good feeling when you defend successfully. It’s always a good chance for a team to score when an opponent gets a penalty. 

Thank you so much Jere had the real pleasure of interviewing you, I hope to see you soon in the next world finals. 

Fin.
11) Mitä tapahtuu pään päälle, milloin puolustava palautumisenne säästää maalin? Ja mitä luulet, kun vastustajille annetaan rangaistus puuttumisestasi? 

11) Siitä tulee hyvä fiilis kun puolustaa onnistuneesti. Se on aina hyvä mahdollisuus joukkueen tehdä maali kun vastustaja saa rangaistuksen

Paljon kiitoksia Jerellä oli todellinen ilo haastatella sinua, toivon tapaavani sinut pian seuraavassa maailmanfinaalissa.

Eng.
Thank you very much also for you it was nice to answer your questions and hope to see you sometime!

Fin.
Kiitos paljon myös sinulle oli mukavaa vastata kysymyksiin ja toivottavasti tavataan joskus!

   


Commenti